počítadlo
Slovak Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech English Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

sobota   23. október   2021
Úvod  //  Cenník

CENNÍKY

 

V tomto článku nájdete všetky aktuálne cenníky na tovary a služby ktoré poskytujeme. Ak nejaký cenník nie je zverejnený, dopytujte cenu osobne alebo elektronicky na info@ wcut.sk. Ak tovar alebo službu štandardne neposkytujeme, po dohode ju môžeme dodať, ale cena je neverejná a je iba predmetom vzájomnej dohody. Dajte si urobiť CP na mieru aj s ďalšími službami ako morenie, sušenie alebo hobľovanie aj s cenou za dopravu a obratom /do24h od Pondellka do Štvrtka/ Vám pošleme CP s platnosťou 2 týždne. Ak sa vám CP páči alebo je výhodná a rozhodli ste sa ju poistiť, môžete si túto CP rezervovať zložením zálohy vo výške 50% a my vám garantujeme nemennosť ceny až do 6mesiacov aj v prípade zvýšenia cien guľatiny. Bližšie informácie nájdete v linku „Obchodné podmienky“.

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj cien a dostupnosť tovaru na trhu s drevom sú nižšie zverejnené cenníky neplatné a uvedené ceny sú len orientačné, v súčasnosti dochádza k nárastu cien aj viac krát v priebehu týždňa, je potrebné sa orientovať v zásade podľa auktuálne vypracovaných cenových ponúk a pri objednávaní s časovým odstupom cenu opäť preveríme.

 

VYNIMOCNA SITUACIA NA TRHU S GULATINOU - OBMEDZUJEME PLATNOST OBCHODNYCH PODMIENOK

Cenova ponuka plati iba 3 dni a je viazana na zlozenie zalohy v tomto case, zaloha sluzi na nakup gulatiny. Po tomto termine vam nevieme cenu garantovat, podla vyvoja na trhu sa bude pravdepodobne stale zvysovat.

 

Pozor zmena!.Blindramy pre maly zaujem od roku 07/2014 uz nedodavame.

 

AKTUÁLNE CENNÍKY:

Cenník WCUT 1 - Reziva podľa tried a druhov, platný od 01/01/2019

Cenník WCUT 2 - Opracovania, sušenia, náteru a impregnácie

Cenník WCUT 3 - Výrobky zo smreku a sibírskej borovice

Cenník WCUT 4 - Lavice a stoly z masívnej guľatiny a reziva

Cenník WCUT 6 - Drevených profilovaných líšt a madiel,  platný od 01/06/2021

Cenník WCUT 7 - Tesárskych skrutiek s ozdobnou tanierovou hlavou 22mm, tercikov, bitov a EPDM podloziek

 

V prípade zakúpenia materiálu od našej spoločnosti a realizácie stavby svojpomocným spôsobom poskytujeme konzultačné poradenstvo v cene 150,00 Eur bez DPH / 180,00 Eur s DPH za každých započatých 90 minút konzultácie.

 

Poznámka k cenníkom:

Smrekovcové rezivo je možné dopytovat iba na objednávku. Zároveň, vzhľadom na nedostupnosť kvalitnej smrekovcovej guľatiny na drevárskom trhu a potenciálne reklamácie pri dosúšaní čerstvého reziva už toto rezivo ponúkame iba s opracovaním, t.j. pílenie s nadmierou, sušenie na 8-14% a následné štvorstranné zrovnanie s minimálnym úbytkom 4mm na hrúbku a šírku profilu. Maximálna dĺžka profilu v smrekovci je 6m. Bližšie informácie na predajni, alebo emailom.

Pri objednaní služby kapovanie na požadovanú dĺžku je presnosť kapovania +/- 1,5mm na každých 10cm rezu.

Pre  sušené a zrovnávané Smrekové alebo Jedľové rezivo do krytého/nekrytého exteriéru o výrobnej celkovej priemernej vlhkosti od 14% do 20% vrátane platí: Prípustná výrobná odchýlka pre dĺžkový priehyb v oboch smeroch aj súčasne, je max 1cm/1m dĺžky hranolu pre oba smery zvlášť.

Prípustné skrútenie reziva je max 0,5cm/1m dĺžky na protichodných koncoch reziva. Tieto odchýlky platia pre  priemernú vlhkosť reziva aj skladovaním v rozsahu vlhkosti od 13% do 21% príslušného reziva. Pre prierez profilu platí tolerancia max +2mm až -4mm a pre uhlovosť v kolmom reze platí odchýlka +-3st od 90st /od pravého uhlu/. Pri dlhodobom alebo aj nevhodnom skladovaní môže prísť k zmene jadrovej vlhkosti reziva a k iným ako prípustným zmenám rozmerov, za čo však zodpovednosť nesie odberateľ a nemôže byť predmetom reklamácie. Stabilizované rezivo po sušení na 14% a menej a štvorstrannom zrovnaní musí byť aplikované a fixované na konečnom mieste určenia do max.7dní od prevzatia zákazníkom, dlhšie skladovanie alebo manipulácia s takýmto rezivom môže mať za následok vyššie popísané tvarové zmeny, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie. Pre splnenie tejto podmienky intenzívne komunikujeme s našimi zákazníkmi a štvorstranné frézovanie aplikujeme tak, aby bolo tesne pred dodaním materiálu, štandardne max.6 dní pred dohodnutou expedíciou.

Pre  sušené a zrovnávané rezivo zo Smrekovca /smrekovec opadavý, červený smrek/do krytého aj nekrytého exteriéru o výrobnej celkovej priemernej vlhkosti od 14% do 20% vrátane platí: Prípustná výrobná odchýlka pre dĺžkový priehyb v oboch smeroch aj súčasne, je max 1,5cm/1m dĺžky hranolu pre oba smery zvlášť.

Prípustné skrútenie reziva je max 0,75cm/1m dĺžky na protichodných koncoch reziva. Tieto odchýlky platia pre  priemernú vlhkosť reziva aj skladovaním v rozsahu vlhkosti od 13% do 21% príslušného reziva. Pre prierez profilu platí tolerancia max +3mm až -6mm a pre uhlovosť v kolmom reze platí odchýlka +-5st od 90st /od pravého uhlu/.Pri dlhodobom alebo aj nevhodnom skladovaní môže prísť k zmene jadrovej vlhkosti reziva a k iným ako prípustným zmenám rozmerov, za čo však zodpovednosť nesie odberateľ a nemôže byť predmetom reklamácie.

Pre iné dreviny platí to isté ako pre smrekovec, alebo individuálne písomné dojednanie. V uvedených rozmeroch a toleranciách nie je možné uvedené opracované rezivo /vid vyššie/ z akejkoľvek dreviny reklamovať. Pri reklamácii sa tieto hodnoty posudzujú až po odmeraní reziva certifikovaným vlhkomerom, kde vlhkosť reziva po zabodnutí meracej sondy musí byť v rozsahu od 13% po 21% vlhkosť.

 

Na farebné zmeny povrchu dreva vplyvom UV žiarenia, vlhkosti alebo teploty, aj kombináciou týchto vplyvov, sa nedá uplatniť reklamácia, jedná sa o drevené materiály. 

Bez náteru aj s ním,  vzniká  časom takzvaná UV foto-oxidácia dreva na povrchu, výron živičných kvapiek na povrch alebo výron živičných kapsúl popod olej alebo lazúru a to hlavne u transparentných náterov.

Tak isto môže nastať stmavnutie dreva v interiéri vďaka UV žiareniu z prírodných alebo umelých zdrojov, poprípade „vypálenie“ rôznych tvarov do dreva od ležiacich predmetov na ňom a následnom odkrytí. Tieto zmeny na dreve taktiež nemôžu byť  predmetom reklamácie, nakoľko sa jedná o prirodzený životný cyklus drevených materiálov.

V prípade transparentných olejových, voskových, voskovo-olejových náterov a lazúr /Natur/ môžu vznikať čierne bodky na povrchu popod olejový náter, ktoré môžu pripomínať pleseň, v skutočnosti sa však jedná o výron živice, ktorá sa javí ako čierna alebo tmavá bodka rôznych veľkostí a tvarov.

 

Na základe nariadenia EU všetky prostriedky na báze bóru, u nás v ponuke Borowood, sa môžu predávať iba na profesionálne použitie. U nás je dostupný iba pre fyziké alebo právnické osoby s prideleným IČOm a s predmetom podnikania v stavebníctve alebo iným, ktorý súvisí s používaním tohto prípravku.

 

Cenník palivového dreva

 

Cena služby za vypracovanie cenovej ponuky pre zákazníkov:

Všetky základné ceny sú uvedené v príslušných cenníkoch a sú verejne dostupné a je možné z nich vypočítať všetky ceny a CP každým zákazníkom. Jednotlivému zákazníkovi, ktorý o to požiada, vypracujeme práve 1x  CP zdarma, v prípade krovu aj variant s morením. Za každú ďalšiu CP si vyhradzujeme právo účtovať 15Eur bDPH plus DPH. Poplatok je splatný pri záväznej objednávke na CP na základe vystavenej faktúry a až po jeho uhradení vypracujeme príslušný počet ďalších CP. V prípade záväznej objednávky nad 150Eur bDPH príslušný poplatok započítame do ceny objednávky, ináč je nevratný. Pri každej žiadosti o CP je žiadateľ povinný uviesť celé svoje meno, telefónne alebo mobilné číslo a adresu pre predpokladané dodanie, ináč si vyhradzujeme právo CP nevypracovať. Tak isto si vyhradzujeme právo nevypracovať CP a ani neodpovedať na e-mail, ktorý obsahuje podľa nášho názoru nevhodné požiadavky, invektívy alebo je neprimerane zaťažujúci na naše ľudské zdroje a to bez udania dôvodu. Ďakujeme za pochopenie, s úctou kolektív pracovníkov Arsita s.r.o. ©2012 WCUT®.

 

Pri zákazkách prevyšujúcich hodnotu 15.000,-Eur bDPH alebo zákazkách, kde práca na CP/cenovej ponuke/ pre jej zložitosť presiahne prácu rozpočtára prevyšujúcu 1 pracovný deň /min 8 hodín/, si naša firma vyhradzuje pravo účtovať 0,67% poplatok z objemu zákazky, min však 100Eur bDPH. Poplatok je splatný najneskôr do 14 dní od doručenia CP spolu s FA za jej vypracovanie. Ak sa objednávateľ rozhodne a objedná materiál/dielo/ u nasej firmy v plnom rozsahu ako je uvedené v CP, výška poplatku za spracovanie CP bude v plnom rozsahu odúčtovaná v zálohovej FA /teda anulovaná/ v opačnom prípade ostáva v náš prospech.

 

POZOR!: Zmena typov a tvarov drevených profilov, líšt, madiel a výrobkov vyhradená. O aktuálnej ponuke na tento sortiment sa vždy informujte priamo na predajni, na našej prevádzke v Moste pri Bratislave. Darované vzorky sú len informatívneho charakteru. Presný typ sortimentu si zákazník kontroluje priamo pri preberaní tovaru a jeho zaplatením vyjadruje svoju vôlu ho akceptovať. Drevo ako prírodný materiál je prírodnina a obsahuje najme uzle, drobné prasklinky, živične kapse a tieto prírodniny nemôžu byť predmetom reklamácie. Tak isto nevhodné skladovanie, nevhodný technologický postup alebo nevhodný náter nemôžu byť predmetom reklamácie. Mimostredové rezivo len na priamu požiadavku, dostupnosť po overení, k cene reziva sa pripočítava 100% prirážka, v prípade objednania s opracovaním k cene opracovania sa pripočítava 100% prirážka.

 

Podrobné návody na montáž rôznych drevostavieb.

 

Otváracie hodiny prevádzky Most pri Bratislave, ©2012 WCUT®:

Pondelok od 8:00 h do 16:15 h
Utorok od 8:00 h do 16:15 h
Streda od 8:00 h do 16:15 h
Štvrtok od 8:00 h do 16:15 h
Piatok od 8:00 h do 16:15 h
Sobota zatvorené  
Nedela zatvorené  

 

Expedícia zákaziek sa začína pol hodinu po začiatku otváracej doby, a končí pol hodiny pred jej ukončením.

 

WCUT ODPORÚČA LINK:

perfektní architekti za neuveriteľné ceny, otestujte:

Architektonická kancelária A2

podľa nášho názoru - najkvalitnejšia ochrana dreva pred biocídnymi činiteľmi na Slovenskom trhu:

Borowood 3S Trnava

náš dodávateľ nemeckých olejov a lazúr:

Drevoochrana RS plus s.r.o.

patentované francúzske liatinové krby a kachle:

Francúzske krby GODIN

kvalitní majstri pre Bratislavský kraj:

Krovari BA

kvalitní majstri pre zvyšok Slovenska:

Krovari SK

náš partner pre strešnú krytinu od výmyslu sveta:

Strechanet s.r.o.

náš dodávateľ profesionálnych impregnačných prostriedkov:

Stachema a.s.

 

ODBORNÝ SEMINÁR /pre odbornú aj laickú verejnosť/:

Nízkoenergetické a pasívne stavby  | technológie | výrobky | materiály | konštrukcie | 19.04. Bratislava

pozrite si našu skvelú PREZENTÁCIU

 

BILLBOARD062015:

BILLBOARD2_5_WCUT

 

LETÁK 2013 NA STIAHNUTIE:

Adresár Stavebníctva SR 2013 - reklama

Leták WCUT 2013front

Leták WCUT 2013rear

 

VIDEO PREZENTÁCIA © 2013 WCUT® :

Video_prezentácia_krovy_na_mieru_WCUT

 

OBCHODNÉ PODMIENKY:

Obchodné podmienky Arsita WCUT - platnosť od 19/10/2017

 

Aktuálnu platnosť - aktuálnosť Obchodných podmienok si môźete overiť na našej prevádzke. Na požiadanie Vám zašleme aktuálne obchodné podmienky.

 

Platí poradie aktuálnosti obchodných podmienok od nejrelevantnejšej: 

1/ Obchodné podmienky zverejnené na prevádzke v Moste pri Bratislave /možnosť nahliadnutia a fotokópie na vyžiadanie/

2/ Obchodné podmienky nie staršie ako 1mesiac zaslané zákaznikovy na jeho email

3/ Obchodné podmienky zverejnené na tejto stránke

 

Zároveň tu nájdete aj všetky certifikáty, technické listy, tabuľku druhov dopravy /štandardne dodávame tovar spôsobom EXW/ INCOTERMS®2010 a reklamačný poriadok prevádzky.

 

CERTIFIKÁTY:

Certifikát - Vyhlásenie zhody Lignofix P, HOBBY - SR - CCHLP: bio/1357/D/09/2/CCHLP

Certifikát - Systém BOROHAS

Certifikát - BOROWOOD

Certifikát - BOROWOOD Profi

 

TECHNICKÉ LISTY:

Technický list - HARTWACHSOL

Technický list - Tech-list-Impranol-TEOMA

Technický list - Impranol-Lasol

Technický list - BOROWOOD

Technický list - BOROWOOD Profi

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV:

Karta bezpečnostných údajov - Impranol-teoma_0009_natur_SK

Karta bezpečnostných údajov - Tvrdý_voskový_olej_B_632

Karta bezpećnostných údajov - KBU_Lignofix_I-Profi_koncentrat

Karta bezpečnostných údajov - BOROWOOD

Karta bezpečnostných údajov - BOROWOOD Profi

 

INCOTERMS®2010:

INCOTERMS2010 - PDF

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Reklamačný_poriadok_platný_od_19/12/2017

 

LINK WCUT:

WCUT Altánky

WCUT Krovy na mieru

WCUT Krytina

WCUT Impregnácia - morenie

WCUT Návrhy

WCUT Oleje

WCUT Palivove drevo - krbove

WCUT Pergoly

WCUT Ploty

WCUT Spojovací materiál

WCUT Sušenie

WCUT Sibírsky smrekovec

WCUTTerasové dosky

 

LINK REFERENCIE WCUT:

WCUT REFERENCIE 1

WCUT REFERENCIE 2

WCUT REFERENCIE 3

WCUT REFERENCIE 4

WCUT REFERENCIE 5

WCUT REFERENCIE 6

WCUT REFERENCIE 7

WCUT REFERENCIE 8

 

 

--
Ceny aj konkrétne výrobky a typy služieb je možné vzhliadnuť priamo na prevádzke píly v Moste pri Bratislave.

 

O aktuálnosti zverejnených listín sa prosím vždy informujte emailom na našej adrese info /zavináć/ wcut /bodka/ sk ,

/viď aj kontakt/, stránka sa obnovuje a údaje sa nahrávajú v rámci časových možností správcu. Správnosť alebo aktuálnosť

všetkých listín má nasledovnú výpovednú hodnotu, zoradené od najrelevantnejšej:

1/ Listiny zverejnené na prevádzke v Moste pri Bratislave /možnosť nahliadnutia

a fotokópie na vyžiadanie / ak majú novší dátum vydania ako v bode 2/.

2/ Listiny vyžiadané zákaznikom nie staršie ako 1mesiac zaslaním na jeho email, tieto listiny

v prípade vyžiadania zákazníkom sú platné a relevantné k daným CP, ktoré boli zároveň

finančne odzálohované, teda závazne rezervované. Zasielame na email iba na základe emailovej žiadosti!

3/ Listiny zverejnené na tejto stránke


Všetky ceny sa prepočítavajú podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

 

K cenám uvedeným bez DPH je nutné pripočítať celú výšku DPH podľa zákona o pridanej hodnote č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Kontakt: 0918/081985 www.wcut.sk   info@ wcut.sk

 

Logo WCUT®je registrovaná ochranná známka a podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Jeho porušenie môže viesť k trestnoprávnemu postihu na základe zákona 300/2005 Z.z. podľa §283.

 

© 2012 WCUT®, všetky Tabuľky, Texty a informačné Články na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

© 2012 WCUT®, všetky Fotografie a Obrazové náhľady na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

 

S5 Box

Štatistika návštevnosti

787625
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Úhrnom
12
146
917
785514
3976
5866
787625

Vaša IP adresa: 3.236.253.192
Presný čas 03:22:47 23-10-2021