počítadlo
Slovak Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech English Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

sobota   20. júl   2024
Úvod  //  Úvod  //  Nedajte sa oklamať

NEDAJTE SA OKLAMAŤ

 

V súčasnosti je na trhu viac výrobcov a predajcov ako nákupcov. Tento článok sa Vám snaží pomôcť ako sa nedať dobehnúť pri nákupoch za "výhodnú cenu".

Tu je zoznam znakov chýb reziva, ktoré by ste si mali všímať pri nákupe reziva:

 

mechanické chyby /aspoň základné/:

-neprimerane veľké a často sa opakujúce živičné kapsy, u živičnatých drevinách ako Borovica alebo Smrekovec sa môžu vyskytovať častejšie

-pozdĺžne trhliny /výsušné, výmrazné/, hlavne ak majú tmavšie sfarbenie ako rezivo, vyskytuje sa hlavne u reziva píleného zo suchej guľatiny

-priečne trhliny /zlomové/,  sú spôsobené zlou manipuláciou z guľatinou /pri ťažbe/, alebo takáto guľatina môže pochádzať z polomu /vetrom vyvrátený porast/

-neprimerane veľké hnilé hrče, guľatina nižšej akostnej triedy

-diery, rôznej veľkosti a tvaru od 1mm až po 15mm, oblého prierezu, niekedy aj s pilinami, veľmi nekvalitná guľatina napadnutá drevokazným hmyzom POZOR!

-neprimerane zatočené letokruhy, často iného zafarbenia, rôzne vydutiny, vláknina - guľatina napadnutá rakovinou

pohľadové /farebné/ chyby:

-tmavé /hnedé/ škvrny pevnej koexistencie, ostro aj plynulo hraničiace z bledou časťou reziva - tvrdá hniloba!

-tmavé /hnedasté/ škvrny mäkkej koexistencie, ostro aj plynulo hraničiace z bledou časťou reziva - mäkká hniloba!

-tmavé /čierne, modré, zelené a biele/ pruhy a fľaky na povrchu, niekedy aj do hĺbky - plesne a huby - veľmi napadnutá guľatina!

-modrasté okraje reziva hlavne v beľme - zamodranie, nekvalitná hmota, dlho ležiaca vo vlhkom prostredí /zaparenie/

 

Na Slovensku sa aj takto podniká:

Referencie na Agát, alebo kvalitná terasa z Agátového dreva z Agátových na dĺžku cinkovo nadpájaných terasových dosiek.

Naša firma k 20.máju 2014 dodala cez 60 terás rôznych typov ako náhražku za "veľmi kvalitný Agát dĺžkovo nadpájaný", alebo na druhý pokus je už zákazník spokojný, i ked v celkovom súčte za dvojnásobok ceny..

Táto terasa z vymodleného superodolného dreva Agátu /rozumej, masívny Agát je kvalitná drevina triedy odolnosti I.- II. podľa DIN EN 350-2/ vydržala až 3 roky, je pravda že majiteľ ju za posledných cca 14 mesiacov ani raz neolejoval, nakoľko žalobou začal na jeho podnet prebiehať súdny spor o finančné vyrovnanie..

/máme viacero zákazníkov, ktorý na takýchto terasách prišli k rôznym úrazom až k zlomenine nohy/

Prezrite si fotografie terasy a jej referenciu od nasej "konkurencie" v exkluzívnom mezonetovom byte v BAII. -Trnávka, terasa mala veľkosť 100m2!

No na Slovensku sa ešte dlho bude dariť nekvalite a bude odpadkovým košom pre Západnú Európu,

no čo je horšie, toto robia Slováci Slovákom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu je vidieť detail cinkového spoja, dĺžkovo nadpájanej terasovej dosky z Agátu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak túžite po takýchto dierach, neváhajte, rýchlo objednávajte, aby boli čím skôr..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkovaný spoj je druh čapovaného spoja -stolársky výraz- pre dĺžkové nadpájanie a spájanie dreva klinovou drážkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkovaný spoj pre dĺžkové nadpájanie a spájanie dreva klinovou drážkov sa robí pre Väčšiu pevnosť spájaného dreva, nakolko spoj má podstatne väćśiu pevnosť ako samotné drevo /na rozdieľ od zvárania ocele, kde je tomu naopak/.

 

 

Napriek faktu, že lepený spoj u dreva je z princípu pevnejší ako samotné drevo, smie sa použť výlučne do interiéru alebo krytého exteriéru,

bez priameho kontaktu s vodou a pôdou!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj pri použití najkvalitnejśích lepidiel triedy D3, alebo aj dvojzložkových vodeodolnýh lepidiel triedy D4, z princípu tento spoj pri priamom a dlhodobom

kontakte z vodou musí skolabovať a nezachránia ho žiadne sladké rečičky a superodolnom lepidle a vychýrenej kvalite spoja..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terasu dodával vychýrený slovenský kvalitný dodávateľ Agátového dreva a ani tu opäť tieto rečicčky o nepoddajnosti spoja nefungovali,

tak ako zakaždým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša firma aj pre toto neodporúča akékoľvek použitie lepeného dreva v akejkoľvek forme pre exteriér a hlavne nekrytý exteriér,

vrátane hranolov KVH, BSH, DUO, TRIO, Eurohranolov alebo cinkovo nadpájaného masívu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi silné a hrubovrstvé lazúry môžu predĺžiť životnosť lepenáčov, ale je to boj proti prírode z Vašim časom, a peniazmi.

No na terasové dosky je lazúra neprípustná!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoc kvalitný masív v jednom kuse môže časom získať takúto krásnu patinu, rozpadávanie terasy zaživa už po dvoch rokoch je pomsta DRAKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujte výlučne masívne drevo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša firma odporúča z našich drevín výlučne terasovú dosku z červeného smreku, drevinu severnej pologule pre terasovú dosku - bezkonkurenčný sibírsky smrekovec a ak sa už rozhodnete pre exotiku tak aspoň v cene cez 80Eur za m2, lacnejšie dreviny dopadnú v mrazových cykloch mierneho pásma podobne ako tento Agát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajeme správne rozhodnutie a dobrý výber - kolektív pracovníkov firmy ArsitaWCUT®-.

 

Ďalšie parametre u masívneho dreva, ktoré stoja za pozornosť:

 

Zároveň by ste si mali všímať deklarované parametre kupovaného materiálu /ak jeden rozmer sedí a druhý nie/, ak nie je spôsobený sušením materiálu a to hlavne hranoly . Napríklad rezivo deklarované 200*50*4000 * 25ks má objem 1,0m3 ale pri meraní môžete zistiť rozdiel /veľmi častý podvod na zákazníkoch/ a to napríklad 200*45*4000 pri 25ks to je iba 0,9m3!! pri výhodnej cene napríklad 190 Eur/m3 je skutočná cena o 10% nevýhodnejšia a má hodnotu 190/0,9=211 EUR/m3.

 

Tak isto si dávajte pozor na impregnáciu. Ručná impregnácia krovármi alebo tesármi priamo na stavbe nemôže dosahovať parametre ponorného morenia! Obyčajne býva drahšia a vzhľadom na jej skutočnú hodnotu veľakrát až neprimerane. Ale najväčší pozor si treba dávať na farbu impregnačného prostriedku a predovšetkým na HNEDÚ/ČERVENÚ/ŽLTÚ, pretože tieto farby vynikajúco zakrývajú nedostatky vysoko nekvalitnej, cenovo super výhodnej guľatiny. A to predovšetkým chyby ako TVRDÁ aj MäKKÁ hniloba, ktorá je prítomná iba v takzvanom "bielom C" alebo vláknine! Vždy, keď nemáte istotu, žiadajte od svojho dodávateľa možnosť vzhliadnuť rezivo pred morením a zároveň žiadajte protokol o obsahu impregnačných látok v impregnačnom kúpeli, s uvedením, kto, kedy a kde odoberal vzorku a zároveň s telefónnym číslom.

Na Slovensku robí dodávku a pravidelnú certifikáciu impregnačných roztokov firma:

 

STACHEMA Bratislava
P. O. BOX 9
900 41 Rovinka 411

Tel: +421(2)45985500-2
E-mail: stachema@ stachema.sk

 

Impregnačný prostriedok na drevo, ktorým býva najčastejšie kyselina boritá v obsahu 5-10% roztoku je úplne bezfarebný. Farba slúži iba na indikáciu styku impregnačnej látky s rezivom, ale vôbec nehovorí o obsahu impregnačných látok v roztoku alebo na rezive. Odporúčaná dostatočná ochrana dreva na triedu ochrany II. je u kyseliny boritej 20g/m2. Štandardnou indikačnou farbou v impregnačných roztokoch bola zelená, ale s príchodom krízy na náš trh a snahou znížiť cenu výrobkov na minimum, mnohý nepoctivý výrobcovia siahli po nekvalitnej hmote a tento svoj trik najlepšie zakryjú hnedou indikačnou farbou v  impregnačných roztokoch. Samozrejme po tomto kroku ich ceny vyzerajú veľmi príťažlivo a konkurencia vyzerá ako bez chrbtovej kosti. Skutočnosť je však presne opačná, tak ako u veľa ďalších ľudských činností.

 

 

U palivového dreva by ste si mali všímať hlavne jeho objem a uloženie. Voľne sypané drevo obsahuje viac vzduchu v obsadenom priestore ako ukladané na paletách. Zároveň treba vedieť, že palivové drevo sa pre malo odberateľov predáva takmer výlučne v prm /priestorový meter, plnometer/ ale veľkovýrobcovia ho nakupujú v m3, presne nameranej guľatine. A preto si treba zrátať, ak výrobca palivového dreva nakúpi hmotu za 60Eur/m3 aj s dopravou do výroby, nemôže predávať konečným zákazníkom napílené , poštiepané a uložené palivové drevo za 40Eur /m3 ale táto cena hovorí o prm. A to si treba skontrolovať, či sedí objem na prm. Tento objem si ľahko zmeriate /napr. korbu auta/ a vynásobíte to spôsobom napríklad: 2,1m /šírka korby/ * 4,6m /dĺžka korby/ * 0,8m /priemerná výšková obsadenosť korby/ a dostanete výsledok 7,728prm čo pri voľne loženom štiepanom dreve tvorí len 55% objemu a teda ste kúpili cca 4,25m3 paliva. Skutočná obsadenosť priestoru palivovým drevom nebýva väčšia ako 75%, častejšie okolo 65% u metrovice /siahovica/ je táto hodnota u buku len cca 58% a dubu dokonca len 54%!

 

Nakoľko je drevo prírodný materiál, môže a obsahuje mnoho ďalších chýb a preto sa treba spoľahnúť na osvedčeného odborníka.

--
Logo
WCUT®je registrovaná ochranná známka a podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Jeho porušenie môže viesť k trestnoprávnemu postihu na základe zákona 300/2005 Z.z. podľa §283.

 

© 2012 WCUT®, všetky Tabuľky, Texty a informačné Články na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

© 2012 WCUT®, všetky Fotografie a Obrazové náhľady na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

S5 Box

Štatistika návštevnosti

1042999
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Úhrnom
12
203
2885
1035692
9429
10701
1042999

Vaša IP adresa: 44.192.44.30
Presný čas 03:25:00 20-07-2024